top
Facebook
Články


Případ salónní stomatologie

Veronika Grymová, veterinární lékař


Anatomie a histologie zubů morčete domácího (Cavia aperea f. porcellus)

Doc. MVDr. Vladimír Jekl, veterinární lékař


Osteonekróza čelistí – dva klinické případy

MVDr. Kateřina Slabá, veterinární lékařka, Klinika ARVET, Písek


Krácení špičáků a plastika pysku

MVDr. Zbyněk Lónský, veterinární lékař


Vitální terapie pulpy (VPT) ve veterinární medicíně – indikace, materiály a technika

MVDr. Vladěna Štrosová, veterinární lékařka


Redukce korunek mandibulárních špičáků jako řešení ortodontické vady - popis případu

MVDr. Vladěna Štrosová, veterinární lékařka


Otevřená extrakce pseudoontomem změněného maxilárního řezáku přes tvrdé patro u psouna prériového

MVDr. Jan Pokorný, soukromý veterinární lékař Holice


Úrazy dočasných zubů – proč je řešit a jak k nim přistupovat

MVDr. Vladěna Štrosová, veterinární lékařka


Komplexní přístup k ortodontickému pacientovi

MVDr. Zbyněk Lonský, veterinární lékař


Resorpční zubní léze u koček - aktuální stav vědomostí

Dr. Philippe Roux


Korunková rekonstrukce řezáku 202

MVDr.Tomáš Fichtel, Ph.D., veterinární lékař, specialista


Využití přípravku s kyselinou hyaluronovou na popáleniny v dutině ústní

MVDr. Jakub Košťál, veterinární lékař


Zkušenosti a postřehy z praxe

MVDr. Václav Benedikt


Sloni a jejich zuby

Cedric Tutt Diplomate EVDC


Nejde jen o zubní kámen - ošetření parodontitid psů

MVDr.Tomáš Fichtel, Pb.D., Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


Dentigerózní cysta

MVDr. V. Štrosová, soukromý veterinární lékař Holice


Úvod do veterinární terminologie malokluzí a etika řešení ortodontických vad u psa

MVDr. Zbyněk Lonský, veterinární lékař


Bezpečnost a ergonomie ve veterinární stomatologii

MVDr. Kateřina Slabá, veterinární lékařka, Klinika ARVET, Písek
Z. Pavlica, Veterinární fakulta, Klinika malých zvířat, Univerzita v Ljubljaně, Slovinsko


Hygiena prostředí a práce ve veterinární stomatologii

T. Fichtel, P. Janalík, J. Zimková, D. Čapková, Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


Radikální čelistní chirurgie – fibrosarkom maxily

T. Fichtel, P. Janalík, A. Moravcová, P. Raušer, Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


Akutní stavy ve veterinární stomatologii

A. Nemec, Z. Pavlica, Veterinární fakulta Lublaň, Slovinsko


Z klinické praxe zahraničních pracovišťOdstraňovače zubního kamene s vlastním pohonem

MVDr. Petr Janalík, T. FichtelFakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno