top
Facebook
Postery ze Stomatologického jara

Zubní resorptivní léze u psa - popis klinického případu

MVDr. Martina Plošková

Animal Clinic Praha


Úvod

Zubní resorptivní léze nacházíme nejčastěji při stomatologickém vyšetření u koček, avšak mohou se vyvíjet i u jiných živočišných druhů. Intraorální rentgenologické vyšetření proto představuje nezbytnou součást vyšetření pacienta s ohledem na stanovení rozsahu změn a doporučení následného terapeutického postupu.


Popis případu

Fena jezevčíka (11 let) byla referována na stomatologické ošetření z důvodu recidivující gingivitidy, která krátkodobě opakovaně reaguje na antibiotickou terapii. Z důvodu auskultačního nálezu systolického šelestu nebylo referujícím veterinárním lékařem provedeno ošetření dutiny ústní v anestezii. Dle informací poskytnutých majitelem nebylo toto ošetření u pacientky provedeno ani v minulosti a chybějící zuby nebyly extrahovány, nýbrž vypadly samy. Klinickým vyšetřením byla zjištěna výrazná odontolitiáza (onemocnění dentice 4. stupně), gingivitis, zvýšená citlivost dásně a chybějící korunky premolárů. Kardiologické vyšetření, včetně echokardiografie, prokázalo pouze minimální hemodynamické změny a umožnilo provedení dalšího ošetření v sedaci a následné celkové anestezii. Při vyšetření v sedaci byly zubní sondou nalezeny kořeny přítomné v dásni a defekty zubních korunek, zejména v oblasti dento-gingiválního spojení. Anestezie pacienta byla dále vedena za pomoci inhalační anestezie doplněné o aplikaci lokální anestezie. Kompletní intraorální RTG (Obr. 1-4) vyšetření prokázalo přítomnost četných resorptivních lézí a kořenů perzistujících v čelisti. Po manuálním odstranění zubního kamene (Obr. 5-7) byla provedena chirurgická extrakce všech postižených zubů a kořenů. Sutura postextrakční rány byla provedena standardně. Zbylé zuby byly následně ošetřeny manuálními a ultrazvukovými nástroji a vyleštěny. Po ošetření byla zahájena medikace antibiotiky (10 dní) a analgetiky (NSAID 5 dní, rozšířeny prvních 24 hodin po ošetření o opiáty). Po stejnou dobu bylo doporučeno podávání měkké stravy. Při kontrole 10 dní po provedeném zákroku byly dásně kompletně zhojené bez známky zánětlivé reakce či bolestivosti. Aktuálně je pacient 3 měsíce po provedeném ošetření bez zjevných klinických problému. Dáseň je klidná, nebolestivá, bez recidivy gingivitis. Majitelé uvádějí výrazné zlepšení celkového stavu, příjmu krmiva a vitality pacienta.

Obr. 1-4 IO RTG snímky. Na snímcích jsou patrné četné resorptivní léze v oblasti zubních korunek i kořenů.Obr. 5 – 7 Klinický nález po odstranění masivního nánosu zubního kamene. Makroskopicky patrné resorptivní léze i perzistentní kořeny.


Diskuze

Důsledná diagnostika a následná kompletní extrakce všech postižených zubů vede u pacientů k vyřešení mnohdy chronických nebo recidivujících zánětlivých stavů v dutině ústní. Sama skutečnost, že pacient spadá věkově do seniorské kategorie či jsou u něj zjišťovány patologické nálezy na kardiovaskulárním aparátu, není kontraindikací pro provedení stomatologického ošetření v celkové anestezii. Součástí vždy musí být důkladné předoperační vyšetření a dle nálezů vhodně volená anestezie a monitoring pacienta v průběhu celého zákroku.