top
Facebook
Postery ze Stomatologického jara

Využití apexlokátoru ve veterinární praxi

MVDr. Jaroslav Benda, MUDr. Karel VoštaÚvod

Délka zubu je definována jako vzdálenost mezi referenčním bodem (incizální hrana, hrbolek...) a anatomickým apexem zubu. Délka odpovídá měření na RTG snímku. Pracovní délka zubu je vzdálenost mezi referenčním bodem, který si určíme na ošetřovaném zubu, a foramen apicale fysiologicum. Jedná se o nejužšímísto kořenového kanálku. V tomto místě prochází cement zubu na vnitřní dentin kořenového kanálku. Foramen anatomicum je oválné vyústění kořenového kanálku do apikálního parodontu. Kuttlerova vzdálenost je mezi foramen apicale anatomicum a fysiologicum a v průměru má hodnotu 0,659 mm.(2) Z těchto důvodů se může zdát pracovní délka na RTG snímku se zavedeným kořenovým nástrojem příliš krátká. Díky správnému změření délky končí výplň přesně v nejužším místě kořenového kanálku (foramen apicale fysiologicum) (3). Je tedy nižší riziko transportu infikovaného obsahu a přeplnění kořenového kanálku, a tím jsou vytvořeny nejlepší podmínky pro proces hojení. Určení pracovní délky kořenového kanálku je možné pomocí RTG. Měření vyžaduje zhotovení několika diagnostických a měřících snímků. Je třeba dávat pozor na dodržování úhlu projekce, uložení kazety. Apexlokátory umožňují velmi přesné určení referenčního bodu v apikální třetine kořenového kanálku. V literatuře se uvádí ještě metoda pocitu vpichu, která se již v současné době nepoužívá z důvodu častého poranění parodontálních vazů.


Historie užití apexlokátoru

V roce 1942 Suzuki objevil, že mezi nástrojem zavedeným do kořenového kanálku a orální sliznicí je konstantní elektrický odpor. Sunada v roce 1962 sestavil první přístroj (4). Mezi foramen apicale fysiologicum a ústní sliznicí přístroj zaznamenal konstantní odpor nezávislý na věku pacienta, tvaru zubu, průměru kořenového kanálku. Nevýhodou bylo použití jednosměrného proudu. Měření však byla nepřesná, a proto se začal využívat u apexlokátoru střídavý proud (tzv. apexlokátory II. generace). Nevýhodou zůstávala nutnost důkladného vysušení kořenových kanálků pro dosažení spolehlivých výsledků. Kobayashi v roce 1991 publikoval využití impedance při přechodu vysokofrekvenčního proudu o dvou frekvencích. Poměr mezi frekvencemi určí pozici elektrody - kořenového nástroje v kanálku. Měření tak není ovlivněno vlhkostí ani stavem desmodontu. Lze proto přístroj využít i u zubu s diagnózou parodontitis apicalis, s nedokončeným kořenovým růstem. Délka pracovní plochy končí na endodontickém apexu, kořenová výplň zde musí těsně nasedat. Správná délka úpravy a kořenové výplně se významně podílí na úspěšném ošetření kořene. (1)


Naše zkušenosti

Na naší klinice jsme v posledních dvou letech používali dva typy apexlokátoru. Oba vykazovaly identické výsledky. Oba přístroje jsou nejnovejší generace pracující na bázi metody poměru impedance při přechodu dvou vysokofrekvenčních proudů. V současné době používáme apexlokátor C-Smart-I. Přístroj je velký cca 10x15 cm a váží 200 g. Obsahuje dvě elektrody - slizniční clip a elektrodu ve tvaru háčku pro uchycení kořenového nástroje.

Měření přístroj zobrazuje na barevném displeji. (Obr.1) Obě elektrody lze sterilizovat v parním autoklávu (15 min., 134 °C). Obvykle provedeme trepanaci ošetrovaného zubu. Na základě průměrných hodnot délky kořenových kanálků jednotlivého zubu pronikneme cca do 2/3 až 3/4 pomocí nástroje K-Flex, Triplefl ex... Poté přistoupíme k měření. Elektrodou je vlastní kořenový nástroj, a proto musíme zvolit správnou velikost. Pacientovi následně nasadíme clip. (Obr. 2)

Kavitu zubu jemně osušíme, aby nedošlo k předčasnému kontaktu s ústní sliznicí a tím k chybnému měření. Do měřící elektrody vložíme kořenový nástroj a zapneme přístroj. Apexlokátor nevyžaduje žádnou kalibraci. Kořenový nástroj zavádíme apikálním směrem a na displeji se nám graficky i číselně zobrazují hodnoty. (Obr.3)

Po dosažení hodnoty 0 pokracujeme v endodontickém ošetrení s následným hermetickým zaplnením kanálku. Na záver zhotovíme kontrolní RTG.


Závěr

Na základe našich zkušeností se apexlokátor stal důležitou pomůckou při určení pracovní délky kořenových kanálků. Došlo ke snížení zátěže ošetřujícího personálu i pacientů ionizujícím zářením a cena těchto přístrojů je v současné době příznivá. Výhodou je jednoduchá obsluha a zejména rychlé a dobře reprodukovatelné výsledky měření vedoucí k rychlejšímu a kvalitnějšímu ošetrení zubu.Literatura:
  1. Eickhoff, M.: Stomatológia pre malé a zvieratá , s. 80
  2. Minčík et al.: Význam presného stanovenia pracovnej dlžky korenového kanálika v modernej endodoncii. Stomatolog 4/2003, s.15-17
  3. Hoer D., Attin Th.: Endometrie- eine zuverlaessige Methode zur Bestimmung der Arbeitslaenge. ZWR 12/2001, s. 824-827
  4. Sunada, I.: New method for measuring the length of the root canal. J. Dent.Res., 41, 1962, s. 375