top
Facebook
Postery ze Stomatologického jara

Rim Mandibulektomie jako terapie vřetenobuněčného sarkomu

V. Benedikt, STARVET Starý Plzenec


Pacient: „Aida“, Kavkazský ovčácký pes, intaktní fena, 7 let.

V bdělém stavu není možné vyšetření, ošetření ani aplikace léčiv. Majitelé zaznamenali růst útvaru na dásni a zaslali fotografii s žádostí o stanovení dalšího postu


První zákrok – diagnostika

Útvar obklopuje zub 307 z labiální i lingvální strany, je mírně ulcerovaný, bolestivost není zřejmá. Při prvním zákroku je odstraněna pouze samotná epulis. RTG vyšetření neprokázalo postižení kostního podkladu. Odstranění epulis bylo provedeno pomocí tvrdokovové turbíny. Následné histopatologické vyšetření vzorku definuje útvar jako vřetenobuněčný sarkom stupně 2 – 3. Je doporučená kompletní excize tumoru se širokým okrajem nebo parciální až totální mandibulektomie.

Vzhledem k povaze pacienta a obavám z případných komplikací při hojení byl zvolen méně invazivní přístup - „rim“ mandibulektomie. Při této metodě je zachována ventrální část mandibuly včetně mandibulární ho kanálu. Výhodou postupu je lepší funkční i kosmetický efekt a snazší hojení bez nutnosti ošetřování rány. U maligních nádorů je vyšší riziko rekurence než při parciální či kompletní resekci mandibuly.


Druhý zákrok – mandibulektomie

Vzhledem k enormní tloušťce mandibuly nestačily standardní frézy pro pneumatickou jednotku, k řezu bylo nutné použít válcovou frézu na dlouhé stopce poháněnou mikromotorem.

Odstraněny byly zuby 305 – 308; při zákroku došlo k malému iatrogennímu poranění meziálního kořene 309, zub byl ale ponechán na místě. Po vyčištění rány a zabroušení kosti byla provedena sutura standardním způsobem. Histologické vyšetření neprokázalo nádorové buňky na okrajích řezu. Hojení rány proběhlo bez komplikací, pacient byl bezprostředně po zákroku schopen přijímat potravu a vodu.
Závěr

Rim mandibulektomie nemusí být dostatečně efektivním řešením agresivních nádorových onemocnění dutiny ústní, v některých případech může nicméně mít alespoň dočasdný paliativní efekt. Výhodou je kosmeticki i funkčně prakticky nezměněná čelist a nutnost minimální pooperační péče.