top
Facebook
Postery ze Stomatologického jara

Stomatologická pracovní stáž - Kalifornie

MVDr. Diana FrenclováÚvod

Příspěvek přináší poznatky z mé odborné stomatologické praxe v Kalifornii, pod odborným vedením Dr. Brooka A. Niemiece, DVM, DAVDC, FAVD, DEVDC a Dr. Roberta Furmana, BVMS, MRCVS, která probíhala od 6. února 2017 do 28. února 2017.


Průběh mé odborné praxe


Třídenní praktický Workshop pod vedením Dr. Brooka A. Niemiece, DVM, DAVDC, FAVD, DEVDC

První den workshopu jsem strávila opakováním mých dosavadních dovedností. Workshop byl hlavně zaměřen na dentální profylaxii zahrnující supragingivální čištění a odstranění subgingivální hoplakuakamene, práci s ultrazvukem, leštění zubů, sondáž parodontu, stomatologické vyšetření a vedení záznamu do dentální karty. Měla jsem možnost si připomenout práci s intraorálním rentgenem, kde jsem se hlavně zaměřila na techniku půlicího úhlu. Následně jsem si zopakovala jednoduché a pokročilé extrakční techniky (ONF, chirurgickou extrakci špičáku, molárů). Naučila jsem se kde a kdy indikovat a aplikovat kompozitn ímateriály, jak pracovat s nimi u nekomplikovaných fraktur korunek, jak řešit hypoplazii skloviny včetně restorací a remodelací zubních kazů ve veterinární medicíně. Prozatím jsem měla možnost pouze všechno vidět prakticky u kolegů-humánních stomatologů. Periodontální chirurgii a její pokročilé metody jsem měla možnost aplikovat poslední den praktického workshopu. Naučila jsem se jak pracovat s apikálním repozičním flepem, koronálním pozičním flepem a tkáňovou kostní regeneraci.


Závěr

Prostřednictvím tohoto článku bych chtěla poděkovat mým nadřízeným MVDr. Stanislavu Ciencialovi a MVDr. Romanu Donocikovi, kteří mi umožnili si splnit svůj dlouholetý stomatologický sen. Jsem jim nesmírně vděčná, že mně podporují vevzdělávání v oboru veterinární stomatologie. Věřím, že do budoucna se mi povede zvýšit úroveň veterinární stomatologie v Moravskoslezském kraji.

Děkuji Dr. Brooku A. Niemiecovi, DVM, DAVDC, FAVD, DEVDC za profesionální přístup, za vstřícnost a možnost opětovného vzdělávání na jeho pracovišti.

Nadále bych chtěla podotknout fakt, že praxe v zahraničí byla pro mě velmi přínosná, ale nemohu opomenout profesionalitu a vysokou odbornou úroveň členů České společnosti veterinárních stomatologů.