top
Facebook
Postery ze Stomatologického jara

Hypoplazie/dysplazie skloviny


Anamnéza:

fenka Orin, kříženec, 1,5 roku, 23,4 kg, dle majitelky „zuby s kazem“, bez jiných zdravotních potíží


Klinické vyšetření:

zuby 403, 404 s hypoplastickou sklovinou, zdravotní stav bez abnormalit, vyšetření krve normální nález


Stomatologické ošetření v TIVA:

Sedator 0,01 ml/kg i.v., Butomidor 0,01 ml/kg i.v.,
Propofol 0,1 ml/kg i.v. opakovaně, infuze Hartmann 100 ml/hod i.v.

Hypoplazie skloviny vzniká špatnou funkcí ameloblastů, které produkují nekvalitní sklovinu. Příčinou je nejčastěji trauma a infekce ještě neprořezaného zubu, může se objevit i po delší horečce, onemocnění psinkou, hypoparatyreóze nebo vážných nutričních a metabolických změnách. Amelogenesis imperfekta je vrozené onemocnění celé dentice. Dochází k produkci měkké nekvalitní skloviny s obnažením dentinu s rizikem infekce endodontu, zvýšeným opotřebením zubu s následnou frakturou i zvýšeným rizikem vzniku zubního kazu. Adspekčně je povrch postiženého zubu nerovný, často dohněda zabarvený a při sondáži tvrdý. Terapií je časná rekonstrukce zubu pokud to rozsah defektu dovoluje a není postižen zubní kořen. Prognóza je při časném ošetření dobrá.