Postery ze Stomatologického jaraHypoplazie/dysplazie skloviny


Anamnéza:

fenka Orin, kříženec, 1,5 roku, 23,4 kg, dle majitelky „zuby s kazem“, bez jiných zdravotních potíží


Klinické vyšetření:

zuby 403, 404 s hypoplastickou sklovinou, zdravotní stav bez abnormalit, vyšetření krve normální nález


Stomatologické ošetření v TIVA:

Sedator 0,01 ml/kg i.v., Butomidor 0,01 ml/kg i.v.,
Propofol 0,1 ml/kg i.v. opakovaně, infuze Hartmann 100 ml/hod i.v.


Stav před ošetřením, pacient připraven na běžnou dentální hygienuIntraorální RTG - Vyloučení deformity kořeneBroušení skloviny diamantovým brouskem na zdravý dentinLeptání 40 % kys. fosforečnou, doba působení 30 s., následně oplach, sušení
povrchu zubuAplikace bondu – 20 s. masáž tyčinkou, 30 s. osvit polymerační lampouAplikace flow kompozitu na připravený povrchOsvit polymerační lampouDohlazení povrchu kotoučkemStav zubů po ošetření


Hypoplazie skloviny vzniká špatnou funkcí ameloblastů, které produkují nekvalitní sklovinu. Příčinou je nejčastěji trauma a infekce ještě neprořezaného zubu, může se objevit i po delší horečce, onemocnění psinkou, hypoparatyreóze nebo vážných nutričních a metabolických změnách. Amelogenesis imperfekta je vrozené onemocnění celé dentice. Dochází k produkci měkké nekvalitní skloviny s obnažením dentinu s rizikem infekce endodontu, zvýšeným opotřebením zubu s následnou frakturou i zvýšeným rizikem vzniku zubního kazu. Adspekčně je povrch postiženého zubu nerovný, často dohněda zabarvený a při sondáži tvrdý. Terapií je časná rekonstrukce zubu pokud to rozsah defektu dovoluje a není postižen zubní kořen. Prognóza je při časném ošetření dobrá.