top
Facebook
Aktuality

Stomatologický workshop CVDS – Brno 22.–24.10. 2021

Minulý víkend 22.10. – 24.10. se konaly podzimní workshopy s CVDS v Brně. Zájem o účast na této akci byly velice potěšitelné. Původní plán byl jeden workshop s tématikou drobných hlodavců v pátek a druhý workshop s tematikou kompozitních výplní v sobotu. Vzhledem k velkému zájmu veterinární veřejnosti se organizační výbor rozhodl uspořádat další workshop s tematikou kompozitních výplní ještě v neděli 24.10. a i ten byl zcela naplněn. Tradiční lokací nám opět byla Mendelova Univerzita v Brně, které patří dík za vstřícnost a přístup k dlouhodobé spolupráci. Páteční workshop byl věnován problematice extra a intraorálních extrakcí stoliček drobných hlodavců, což je již poměrně pokročilé téma. Péči o účastníky převzali odborníci nejpovolanější doc. Jekl a dr. Hauptman, jejichž profesionální přístup všichni účastníci v hodnotících formulářích náležitě ocenili. Sobotní a nedělní workshop na téma kompozitní výplně zajistil tým lektorů ve složení dr. Fichtel, dr. Stránská, dr.Lonský a ing. Hrabálek. Za technické zabezpečení patří dík panu Karbusickému a organizační zabezpečení dr.Frenclové. Sobotní a nedělní program zahrnoval nejen kompletní teorii a praxi kompozitních výplní, ale též metodu VPT – překrytí živé pulpy, která umožňuje řešení akutních zlomenin zubů a krácení špičáků z důvodu traumatizace tvrdého patra. To je každodenní ošetření, žádané ze strany majitelů od veterinárního stomatologa. Bez kompozitových výplní též není možno řešit endodontické ošetření u starších fraktur se zachováním zubu, které je jako téma, dle našich dotazníků od účastníků workshopů velmi žádané. Tuto třešničku na dortu určitě v budoucnu, jako téma workshopu chystáme. Celé tři dny, workshopy, kterých se zúčastnilo celkem 59 kolegyň a kolegů, provázela atmosféra odborného zájmu a spolupráce, která se projevila v pozitivním hodnocení ze strany účastníků. Svým rozsahem byla tato akce pro naší společnost CVDS výjimečná a nemohla by se uskutečnit bez spolupráce našich sponzorů firem Covetrus-Noviko, Pedigree-Dentastix, Veteq a Rotadent, kterým patří náš dík. Těšíme se na opětovná setkání v tomto přátelském a pracovním duchu. Pokud vše dobře dopadne, chystáme na jaře velmi žádaný workshop RTG!!!.

Za CVDS MVDr. Zbyněk Lonský, předseda