top
Facebook
Aktuality

Pozvánka na workshop Stomatologické intraorální rentgenologie s Cedricem Tuttem

3. a 4. 5. 2023, Mendelova Univerzita Brno

Termín 3. 5. 2023 je již plně obsazen, NOVĚ OTEVŘEN TERMÍN 4. 5. 2023.


„Bez rentgenologie není stomatologie“

Cedric Tutt BVSc, BVSc (Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDCVážení přátelé veterinární stomatologie,

jako součást programu stomatologických workshopů, připravuje CVDS opět workshopy, věnované stomatologické rentgenologii psa a kočky. Stomatologické intraorální RTG vyšetření je při každodenní veterinární stomatologické praxi nezbytné. Odhalí skryté stomatologické diagnózy a tak výrazně zkvalitní stomatologické ošetření pacienta i na „prvoliniovém“ pracovišti. Přesto, že návratnost potřebného vybavení je ve stomatologické rentgenologii velmi rychlá, stále ještě není toto vyšetření rutinně využíváno. Našimi workshopy bychom chtěli pomoci všem veterinárním lékařům, se zájmem o veterinární stomatologii, začít intraorální RTG vyšetření co nejdříve využívat na denní bázi. Každý z účastníků by po absolvování měl být schopen provést „full mouth“ stomatologické RTG vyšetření.

Workshopy opět po roce povede jako hlavní lektor Cedric Tutt BVSc, BVSc (Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC z Jihoafrické Republiky, kterého doplní zkušení lektoři z řad CVDS. Program workshopu bude jednodenní, se zajištěným simultánním překladem. Technické zabezpečení ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, firmou ATOMVET. Cena workshopu je 14.900,- Kč, a oproti minulým letům se nemění. V ceně je zahrnuto celodenní občerstvení. Předpokládáme možnost platby NOVIKO body a zařazení akce do bodování CPD KVL.

Termín 3.5. je již plně obsazen. Z toho důvodu otevíráme další termín ve čtvrtek 4.5. 2023. Workshop se uskuteční na Mendelově Univerzitě v Brně. V případě zájmu, překračujícího kapacitu workshopu, je pravděpodobné rozšíření na čtvrtek 4.5. Pro zajištění účasti jsme opět zvolili formu předregistrace. Žádáme zájemce, aby na emailovou adresu workshopcvds@seznam.cz zaslali následující údaje: jjméno, kontaktní email, telefonní číslo, Zájemci budou řazeni v pořadí dle došlých odpovědí a informováni o zařazení do workshopu. Přednostně bude zaplněna středa 3.5.2023. Včas před konáním bude zájemcům zaslán přihlašovací formulář a pokyny k platbě.

Za CVDS MVDr. Zbyněk Lonský, předsedaDr. Cedric Tutt /BVSc, BVSc (Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC/.

Dr. Cedric Tutt vystudoval veterinární fakultu v Jihoafrické republice v roce 1992 a v roce 2007 se stal boardovaným evropským veterinárním specialistou v zubním lékařství. Je registrován jako veterinární zubní specialista v Evropě, Velké Británii, Hongkongu a Jižní Africe. Nabízí pokročilé stomatologické a stomatochirurgické ošetření pro širokou škálu zvířat včetně: koček, psů, koní, delfínů, tuleňů a různých exotičtějších zvířat, včetně mnoha druhů divokých koček, malých primátů a mořských savců. Neuvěřitelný seznam jím léčených druhů zvířat přesahuje číslo 61. Díky endodontickému ošetření a pokročilým metodám oprav zubů nabízí alternativy v případech, kdy by se dříve jednalo vždy o extrakci. Mezi služby Dr. Tutta patří kromě ošetření akutních traumatických stomatologických pacientů, a některých vrozených abnormalit, též ošetření kořenových kanálků, extrakce, ortodoncie i terapie onkologických případů v dutině ústní.

Jako jediný boardovaný evropský veterinární specialista na stomatologii v Jižní Africe nabízí Dr. Tutt své veterinární služby v Kapském Městě, Hongkongu, Singapuru a Malajsii. Dr. Tutt se profesionálně zabývá postgraduálním vzděláváním ve veterinární stomatologii a stomatochirurgii pro veterinární lékaře, veterinární sestry a veterinární techniky. Mezi jeho klíčové publikace patří: Manuál technik ve stomatologii malých zvířat a je spolueditorem publikace BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry 3rd Edition.

Dr. Tutt již v naší republice přednášel před dvěma lety na VFU Brno, v lednu 2020 vedl první velmi úspěšné RTG workshopy organizované CVDS a v prosinci 2022 též první endodontické workshopy v ČR. Spolupracuje s VFU Brno a k naší republice a české veterinární stomatologii má velmi pozitivní vztah. Je to jedna z předních osobností současné světové veterinární stomatologie. Pokud máte zájem o bližší informace, naleznete je na jeho webových stránkách www.theveterinarydentist.com

Dr. Cedric Tutt: „Bez rentgenologie není stomatologie“