top
Facebook
Aktuality

Stomatologický RTG workshop s Cedricem Tuttem


Vážené kolegyně, kolegové, vážení přátelé veterinární stomatologie,
ve dnech 31.3.-2.4. se po dvou letech na Mendelově Univerzitě v Brně opět konaly veterinární stomatologické workshopy s Dr. Cedricem Tuttem, jako hlavním lektorem. Dalšími členy lektorského týmu byli MVDr. Tomáš Fichtel, MVDr. Zbyněk Lonský a MVDr. Jana Burová. Heslem akce bylo „no radiology‑no dentistry“, neboli „bez rentgenologie není stomatologie“. Celodenní workshop začal přednáškou Dr. Tutta na téma intraorální radiografie a radiologie. Účastníci workshopu se seznámili s nutným technickým vybavením pro přímou i nepřímou digitalizaci, jeho vlastnostmi, výhodami, nevýhodami a bezpečností práce. Teoretická část dále objasnila specifické metody intraorální rentgenologie, paralelní metodu a zvláště metodu půleného úhlu. Dále byly mimo jiné objasněny metody, umožňující zobrazení překrývajících se struktur/např. kořenů vícekořenových zubů/ Většina účastníků v praxi užívá RTG přístroje pro běžnou diagnostiku, ale principy intraorální rentgenologie a tím i vybavení jsou velmi specifické.

V praktické části se účastníci nejdříve věnovali zobrazení mandibulárních zubů paralelní metodou, která je obdobná běžnému extraorálnímu RTG vyšetření např. skeletu. Dále pokračovali intraorálním vyšetřením metodou půleného úhlu a metodami oddělení překrývajících se struktur. Cílem bylo získat přehled o tzv. „fullmouth“ zobrazení /kompletního zobrazení zubů v dutině ústní/ a to jak u psa, tak i kočky. Závěr workshopu byl věnován interpretaci nejčastějších patologických stavů, které intraorální RTG umožňuje zobrazit. Základem workshopu je samozřejmě technické vybavení, které poskytla firma Atomvet. CVDS s firmou Atomvet spolupracuje k oboustranné spokojenosti již několik let. Poskytuje nejen technické vybavení, ale i personál, který frekventantům kursů dokáže podrobně objasnit obsluhu přístrojů i softwaru. Za to jim patří velké a upřímné poděkování. Pokud hovoříme o sponzorech akce, je nutno poděkovat též firmám Noviko a Masterfoods, se kterými CVDS spolupracuje dlouhodobě. Za vstřícnost, organizační zajištění prostor a cateringu děkujeme Mendelově Univerzitě v Brně, zastoupené paní Tichou. Hodnocení účastníků dle anonymních dotazníků spokojenosti bylo velmi pozitivní a to, co nebylo dokonalé se realizační tým bude snažit příště zlepšit.

Těšíme se na setkání s Vámi na některé z dalších akcí CVDS

Za CVDS MVDr. Zbyněk Lonský, předseda