top
Facebook
Aktuality

Dr. Cedric Tutt a RTG workshopy 29.-30.1.2020

Na počátku letošního roku jsme měli možnost přivítat v České Republice Dr. Cedrica Tutta BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Dipl. EVDC, který je diplomovaným evropským specialistou ve veterinární stomatologii, působícím v Kapském městě v Jihoafrické Republice. Kromě jiných aktivit pravidelně ošetřuje chrup svým pacientům čtyřikrát ročně v Hongkongu a Malajsii. Vyučuje v Jižní Africe, Velké Británii, Spojených arabských emirátech, Malajsii, Turecku a Íránu. Dr. Tutt pracuje jak s domácími mazlíčky, tak se zoozvířaty a volně žijícími živočichy.

V České republice jste se mohli s ním setkat dne 28.1.2020 ve VFU Brno, kde odpřednášel blok 4 přednášek pro studenty veterinární medicíny a praktické veterinární lékaře. Další dva dny již věnoval Dr. Cedric Tutt vedení rentgenologických workshopů, v průběhu kterých mu asistovali členové CVDS.


Pár slov k RTG workshopům…

Od podzimu, kdy započala jednání s dr. Tuttem o jeho návštěvě v ČR, jsme začali organizovat rentgenologický workshop pro praktické veterinární lékaře. Jednalo se o první samostatný workshop, věnovaný intraorální stomatologické rentgenologii. Dr. Tutt říká a má pravdu, že bez intraorální rentgenologie není veterinární stomatologie.Workshop jsme tentokrát rozdělili na dva dny, v průběhu kterých se mohlo 18 účastníků seznámit s prací s intraorálním stabilním rentgenem a přenosným rtg přístrojem velikosti fotoaparátu. Tolik zdroje záření. Pro vyvolání RTG snímků bylo možnost použít jak přímou, tak i nepřímou digitalizaci. Na úvod byli všichni účastnici seznámeni s vybavením, technikou, polohováním pacientů a bezpečností práce se zdroji RTG záření. V dopoledních hodinách se účastníci worskopu seznamovali s prací s intraorálním rentgenem, s umístěním intraorálního senzoru/folie do dutiny ústní, technikou rentgenování, nastavením expozice, správnou orientací rtg snímků a následovně i s chybami v průběhu práce. Všichni účastníci museli v průběhu praktické části provést postupně ,,full mouth“ /RTG projekce všech zubů v dutině ústní/, zaznamenané v zubních kartách, které vždy individuálně posuzoval Dr. Tutt. Velký důraz se snažili klást všichni vyučující na techniku paralelní a na nejčastěji používanou techniku ve veterinární stomatologii - techniku půleného úhlu, která byla velmi podrobně vysvětlena pomocí metody světelného paprsku. Oba dny byl workshop v odpoledních hodinách koncipován jako interaktivní, to znamená s aktivním zapojením účastníků při interpretaci RTG snímků.

Pod odborným vedením Cedrica Tutta BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC se mohli všichni účastnici seznámit s různými patologiemi parodontu, endodontu, vývojovými abnormalitami, resorptivními lézemi u psů, koček a mnoha jinými kasuistikami. Chtěli bychom poděkovat všem, pomohli s realizací tohoto workshopu. Speciální poděkování patří firmě Atomvet, která nám poskytla veškeré technické vybavení včetně odborného personálu.

Děkujeme též všem lektorům z naší asociace za profesionální pomoc s výukou a trpělivý přístup k účastníkům. – MVDr. Tomaší Fichtelovi Ph.D, MVDr. Petru Janalíkovi Ph.d, MVDr. Janě Burové, MVDr Dianě Frenclové a MVDr. Zbyňkovi Lonskému za kompletní organizaci.

Účastníci workshopu formou dotazníků spokojenosti ocenili odbornou úroveň i celkové zajištění akce. Dr.Tutt nás ocenil za profesionální a bezchybnou organizaci a vyjádřil zájem o další spolupráci. Též byl spokojen s kulturním programem před jeho odjezdem /prohlídka Brna a návštěva Moravského krasu organizovaná dr. Burovou a Dr. Fichtelem/.

Doufáme, že se s Vámi, kdo mají zájem o Veterinární stomatologii se sejdeme opět na dalších workshopech, které chystáme na podzim na témata Základy veterinární stomatologie/opakování/ a Stomatologie drobných zvířat. Nejbližší setkání všech přátel veterinární stomatologie se uskuteční 25. a 26.4.2020 – Stomatologické jaro 2020 ve Žďáru nad Sázavou.

MVDr. Diana Frenclová