Stomatologické jaro 2019


Jako v každém roce již tradičně organizuje Česká společnost veterinárních stomatologů sraz veterinárních lékařů, kteří mají hlubší zájem o veterinární stomatologii.

V tomto roce jsme měli možnost navštívit renesanční perlu mezi městy – Telč, které je právem zapsán na seznam světových památek UNESCO.

Seminář byl výjimečný nejenom tím, že naše pozvání přijal jeden z předních veterinárních stomatologů na světe Dr. Brook Niemiec,DVM Dipl.AVDC, Dipl.EVDC,ale hlavně tím, že naši odborníci v České společnosti veterinárních stomatologů upoutali pozornost účastníků svými přednáškami na téma interceptivní ortodoncie (MVDr. Zbyněk Lonský), parodontitidy psa a kočky (MVDr. Vladěna Štrosová), rány a cizí tělesa v dutině ústní (MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D), infundibulární karies u koni (MVDr. Filip Kološ, Ph.D) a velmi zajímavě pojala interaktivní kazuistiky i rezidentka EVDC MVDr. Kateřina Slabá.

Večerní program vedl MVDr. Tomáš Fichtel Ph.D., který všechny účastníky semináře vtáhl svoji přednáškou do různých zákoutí Rakouska, Slovenska i České Republiky, kde se pěstuje ta nejkvalitnější vinná réva.

Den následující jsme měli možnost poznat krásy města pod odborným vedením Mgr. et Mgr. Vlastimila Sochora, který nás provedl nejenom zámkem a historickou části města, ale měli jsme možnost navštívit i Telčské rybníky.

Obrovské díky patří všem organizátorům Stomatologického jara 2019, všem sponzorům a hlavně děkujeme za hojnou účast veterinárním lékařům a budeme se těšit zase v příštím roce ve Ždáře nad Sázavou.

MVDr. Diana FrenclováStomatologické jaro 2019Stomatologické jaro 2019