top
Facebook
Aktuality

Stomatologické jaro 2021

Termín: 19. 6. 2021
Poděbrady

Vážení přátelé veterinární stomatologie,
již 15 let, je jaro spojeno s akcí českých stomatologických odborníků, sdružených do CVDS a organizovaných od počátku naším nestorem Tomášem Fichtelem. V minulém roce se však tuto akci nepodařilo kvůli složité pandemické situaci uskutečnit. I když byla 2x připravena, musela být zrušena. Věřte, že to pro nás nebylo příjemné. Zdá se však, že se blýská na lepší časy. Pandemická vládní opatření se začínají rozvolňovat, a dá se očekávat, že v následujících týdnech budeme schopni se za určitých podmínek znovu sejít. Rozhodli jsme se pružně reagovat a uskutečnit Stomatologické jaro 2021 jako komornější akci v omezeném počtu účastníků /cca 40/. To by mohlo odpovídat očekávanému rozvolnění v druhé polovině června. Termín jsme stanovili na sobotu 19. 6. 2021 a místo konání Poděbrady. Odborný program bude upřesněn. Myšlenkou pro letošní Stomatologické Jaro je prezentace zajímavých případů z praxe, ověřenými přednášejícími z řad CVDS. /MVDr Fichtel, MVDr Slabá, MVDr Jekl, MVDr Stránská, MVDr Lonský, a další/.

Účastnický poplatek za jednodenní seminář včetně celodenního cateringu a večerního rautu s ochutnávkou vína na tradičně výborné úrovni je stanoven na 4500,- Kč. Vzhledem k omezené kapacitě semináře a nutnosti vše zorganizovat velmi rychle, jsme zvolili formu tzv. předregistrace. Žádáme vážné zájemce, aby na mail dr.zbynek@tiscali.cz zaslali jméno, emailovou adresu a telefonní číslo. Dle chronologicky došlých odpovědí vytvoříme seznam účastníků a náhradníků a budeme Vás zpětně kontaktovat. Pokud bude očekávaná kapacita zaplněna, oznámíme tuto skutečnost na našich webových stránkách a facebooku. V případě uvolnění pandemických opatření budeme předregistované účastníky informovat o konkrétních podmínkách účasti. Úhrada účastnického poplatku bude vyžadována až po potvrzení mailem ze strany CVDS. Tento způsob předregistrace a potvrzení proběhne v krátkém časovém horizontu, zájemce prosíme o pružnou komunikaci.

Pevně věříme, že se vše vydaří a budeme se moci setkat.
Za CVDS MVDr. Zbyněk Lonský, předseda