top
Facebook
Aktuality

Workshopy CVDS - připravované workshopy a průzkum zájmu.

Vážené kolegyně a kolegové,
v současné složité situaci je třeba myslet pozitivně. Museli jsme sice přeložit Stomatologické jaro, ale stále pracujeme na našem projektu workshopů, které by pokryly základní i pokročilou stomatologickou problematiku malých a drobných zvířat a byly též podkladem pro Certifikaci CVDS a doufáme i KVL. Celý projekt zahrnuje 5 workshopů, které by mohly být případně doplňovány o další pokročilé dle zájmu. V jednom roce bude pravděpodobně možné provést 2 – 4 workshopy. K tomu, jaká témata budou zvolena, budeme přihlížet i dle zájmu uchazečů. V plánu je, aby všechna témata proběhla cca 1x za 3 roky. Ta témata, o která by byl výrazně vyšší zájem, by se mohla opakovat. Dále najdete témata připravovaných workshopů spolu s krátkým nezávazným odpovědním formulářem. Jeho cílem je průzkum, o které workshopy bude větší zájem a tudíž možnost je lépe naplánovat. Počítáme samozřejmě s tím, že někteří z Vás budou mít zájem absolvovat kompletní program. Pokud najdete volnou chvíli a budete mít zájem, vyplňte prosím příslušný formulář. Umožníte nám informovat Vás včas a cíleně o termínu plánovaných workshopů. Pokud dojde k uvolnění situace, chtěli bychom letos na podzim zorganizovat 2 workshopy. Jednak zopakovat Workshop 1. - Základní stomatologické postupy, o který byl loni na podzim zájem překračující jeho kapacitu, a Workshop 3. - Stomatologie drobných savců. Termín ještě není určen. Předběžně prosím nezapomeňte na termín přeloženého Stomatologického jara 2020 na 17.-18. 10. 2020.

Zde tedy témata a program připravovaných Workshopů CVDS:

  1. Základní stomatologické postupy – odstranění zubního kamene, depurace, extrakce (jednoduchá, chirurgická), ošetření parodontu, vyšetření dutiny ústní a zápis do zubní karty, lokální anestezie
  2. – odstranění zubního kamene, depurace, extrakce (jednoduchá, chirurgická), ošetření parodontu, vyšetření dutiny ústní a zápis do zubní karty, lokální anestezie
  3. Základy intraorální rentgenologie seznámení s intraorální RTG technikou, metoda paralelní projekce a projekce půleného úhlu. Full mouth RTG vyšetření – vyšetření všech maxillárních i mandibulárních zubů. Interpretace RTG snímků častých a zajímavých klinických případů
  4. Stomatologie drobných savců klinická anatomie dutiny ústní u vybraných druhů drobných savců, vyšetření dutiny ústní, základy RTG vyšetření, lokální anestezie, korekce velikosti klinických korunek řezáků, premolárů a molárů, extrakce řezáků
  5. Kompozitové výplně a základy endodoncie přímé překrytí pulpy, ošetření čerstvých komplikovaných fraktur zubů, krácení/amputace/ korunky špičáků, praktické použití vazebných systémů a kompozitových výplní
  6. Základy stomatochirurgie externí dlahování - ošetření avulze a luxace zubu, ošetření jednoduchých fraktur čelistí, ošetření oronasálních píštělí

Do celého připravovaného projektu workshopů a certifikace CVDS se započítavají i workshopy již uskutečněné v minulém a letošním roce (Základní stomatologické postupy a Základy intraorální rentgenologie).

Pokud máte zájem, vyplňte prosím níže uvedený nezávazný odpovědní formulář.