Dr. Tutt – přednášky na univerzitě 28. 1. 2020


Dne 28. 1. 2020 proběhne na VFU Brno ve spolupráci s CVDS a pod záštitou pana rektora Prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA.

Soubor následujících přednášek Cedrica Tutta BVSc, BVSc(Hons), MMedVet (Med), Diplomate EVDC

  1. Srovnávací stomatologie masožravců, všežravců a býložravců
  2. Stomatologie a onemocnění v DÚ psa
  3. Stomatologie a onemocnění v DÚ kočky
  4. Stomatologie a onemocnění v DÚ divokých zvířat

Tyto přednášky nejsou zpoplatněny a jsou určeny primárně pro studenty veterinární medicíny. Vzhledem k této výjimečné příležitosti zveme k účasti též kolegy veterinární lékaře praktiky se zájmem o veterinární stomatologii.

Vzhledem k nutným organizačním záležitostem žádáme zájemce o přednášky o online zaregistrování v následujícím formuláři, případně na mailové adrese MVDr. Jany Burové burovaj89@gmail.com.