24. Evropský kongres veterinární stomatologie

(4. – 7. 6. 2015)Gent, BelgiePřelom jara a léta je bezesporu atraktivním obdobím roku. Dvojnásob to platí ve veterinární stomatologii, poněvadž již čtvrtým rokem je v tuto dobu pořádán Evropský kongres veterinární stomatologie. Letos byl pořadatelským městem belgický Gent a předem mohu potvrdit, že kongres opět přinesl spoustu zajímavých přednášek i příležitostí k přátelské a odborné diskusi s kolegy z celého světa.

Tradiční součástí kongresu je den vyhrazený praktickým lekcím. Pořadatelé logicky využili prostory veterinární fakulty místní university. Přípravě evidentně věnovali velkou pozornost, vše bylo na svém místě a asistenti byli stále ochotni pomoci účastníkům v průběhu celého praktického programu. Prostředí veterinární fakulty v Gentu by se sice dalo označit za strohé a poněkud neosobní, ale účelnost a praktičnost to vyvážila.

24. Evropský kongres veterinární stomatologieHlavní program již proběhnul přímo v historických budovách university v samotném centru města. Tři přednáškové bloky pokryly velkou část oboru – od základních technik a metod až k zvláštnostem u exotických druhů. Bez zajímavosti není ani trend zaměřování se na zlepšování spolupráce s klienty – tento aspekt klinické praxe do svých příspěvků zařadila většina přednášejících. Mezi pokročilými technikami zaujaly např. rekonstrukce spodní čelisti po mandibulektomii s využitím trojrozměrného tisku. Velký prostor dostala i ortodontická a onkologická témata. Již tradiční součástí programu byla též diskuse o aktuálních problematických tématech; téměř polovinu její časové dotace se delegáti u mikrofonu střídali se svými pohledy na stomatologická „ošetření“ u pacientů při plném vědomí. Je překvapivé, že s tímto nešvarem se potýkají i země, kde je podobná praxe důvodem k pozastavení činnosti daného zvěrolékaře.

24. Evropský kongres veterinární stomatologieHlavní program již proběhnul přímo v historických budovách university v samotném centru města. Tři přednáškové bloky pokryly velkou část oboru – od základních technik a metod až k zvláštnostem u exotických druhů. Bez zajímavosti není ani trend zaměřování se na zlepšování spolupráce s klienty – tento aspekt klinické praxe do svých příspěvků zařadila většina přednášejících. Mezi pokročilými technikami zaujaly např. rekonstrukce spodní čelisti po mandibulektomii s využitím trojrozměrného tisku. Velký prostor dostala i ortodontická a onkologická témata. Již tradiční součástí programu byla též diskuse o aktuálních problematických tématech; téměř polovinu její časové dotace se delegáti u mikrofonu střídali se svými pohledy na stomatologická „ošetření“ u pacientů při plném vědomí. Je překvapivé, že s tímto nešvarem se potýkají i země, kde je podobná praxe důvodem k pozastavení činnosti daného zvěrolékaře.

Česká účast na kongresu byla letos rekordní především počtem aktivních příspěvků. Ze 78 přednášek přednesli čeští delegáti šest příspěvků (sedmý byl bohužel na poslední chvíli odvolán). Kolegyně Slabá a Štrosová a kolegové Fichtel a Lonský tak výrazně přispěli k tomu, že se česká veterinární stomatologie v evropském kontextu neztrácí. Přejme jí tedy úspěšný rozvoj v domácích podmínkách i následné úspěchy na mezinárodní scéně.
Fotogalerie

Gent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, BelgieGent, Belgie