Stomatologické jaro 2017


Po úspěchu loňského ročníku Stomatologického jara (poprvé v otevřeném formátu pro celou odbornou veřejnost) členové České společnosti veterinárních stomatologů s napětím očekávali, jaký zájem bude o letošní seminář. Místo konání bylo dr. Fichtelem opět zvoleno s důrazem na to, aby poskytovalo nejen vhodné zázemí pro přednášky, ale aby bylo inspirativní též z kulturního hlediska. Poslední dubnový víkend jsme se tedy sešli na zámku Křtiny v krásném prostředí Moravského krasu. V sobotu ráno již všichni zúčastnění svižně přeběhli prosluněné nádvoří a shromáždili se v přednáškovém sálu. A podle všeho nelitovala, že jarní sobotu strávili vzděláváním – Dr. Jan Schreyer z německé Saské Kamenice předvedl, že svůj diplom evropského specialisty nezískal jen tak „za zásluhy“. S přehledem zvládnu odpřednášet celý dopolední blok se zaměřením na úrazy a onemocnění zubů psů a koček všech věkových kategorií. Na jeho výklad pak v odpolední části navázali dr. Štrosová a dr. Lonský, kteří představili svůj přístup k záchovným zákrokům u zubů s vitální pulpou, a dr. Slabá se dvěma kasuistikami nekrózy čelistní kosti. Dr. Jekl a dr. Janalík pak tematický záběr semináře rozšířili ještě o přiblížení problematiky stomatologie myšovitých hlodavců, resp. konfrontaci teoretických a praktických aspektů odstraňování zubního kamene.

Nebylo by to samozřejmě Stomatologické jaro, kdyby chyběla společenská zábava. Kulturně-přírodovědné představení Křtin a okolí nám zprostředkoval Mgr. Sochor, na nějž navázal Ing. Sotolář s neméně zajímavou degustací vín vyrobených mj. v rámci výuky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Nedělní dopoledne jsme pak strávili ve společnosti Monsignora Peňáze, jenž nás provedl křtinským kostelem s kostnicí. Ti nejvytrvalejší pak absolvovali ještě odpolední prohlídku jeskyně Býčí skála, což už byla opravdu definitivní tečka za letošním Stomatologickým jarem. Doufáme, že se všem účastníkům ve Křtinách líbilo, a zveme je i všechny ostatní na další setkání příští rok v květnu - tentokrát do Kroměříže!

Nejde také než říci velký dík našim partnerům, společnostem Samohýl Group, Mars, Resorba a Virbac!

Za Českou společnost veterinárních stomatologů
MVDr Petr Janalík, předsedaFotografie

Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017Stomatologické jaro 2017